Marte «Westvik»

 

Pistasjium

 

KAPSLER 55 · 106 mg. Hver kapsel inneholder: 36 · 106 mg vann, 11 · 106 mg fettstoffer, hjelpestoffer, sporer av bein i nesen, stål i ben og armer, vett i pannen og hjerte av gull.

Indikasjoner: Planløshet, gode idéer, treningslyst, latskap, sykdom, filmkveld, spillkveld, gjestfrihet, pianoklimpring, matrester, skade

Dosering: Voksne (menn født 06.05.81, 191 cm, >80 kg): Stadige påfyll i løpet av dagen kan være nødvendig for ønskelig effekt. Viktig å variere dosen. Andre voksne og barn: Opptil én tablett hver 4. time til ønsket effekt er oppnådd.

Kontraindikasjoner: Svært smittsomme sykdommer (kan inntas med varsomhet, ta kontakt med lege), urent mel i posen.

Interaksjoner: Kan gi hodepine og/eller øresus ved bitende uenigheter, dårlig sportsånd, fordomsfull atferd, forsøpling, sløsing, uvettig oppførsel i trafikken (inkludert manglende bruk av sykkelhjelm).

Forsiktighetsregler: Bør behandles varsomt og respektfullt, med stadige oppmuntrende kommentarer, ellers fare for at virkestoffene ikke kommer til.

Graviditet/Amming: Sikkerheten er ikke klarlagt.

Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Skrapemerker på middagstallerkenen forekommer dersom måltidet er særdeles god, dette på grunn av hjelpestoffet 1,2,3-triskraperen som har sitt virkeområde på god mat. Sjeldne (<1/1 · 109): Allergiske og psykiatriske reaksjoner kan forekomme, familiært. Lite data på dette området. Svært sjeldne (<1/6 · 109): Avhengighet (ikke fullstendig påvist).

Overdosering/Forgiftning: Umiddelbar seponering, hvis ønskelig kan preparatet gjeninntas i små doser når serumkonsentrasjonen har nådd terapeutisk nivå.

Egenskaper: Klassifisering: Uspesifikk antagonist for uønskete symptomer. Virkningsmekanisme: Ikke fullstendig kjent, men stoffene smilin og masserin har trolig beroligende effekt og øker stemningsleiet. Fordeling: Vanligvis 0-161 cm over bakken, døgnvariasjon med noe mer samlet fordeling om natten. Halveringstid: Store individuelle forskjeller, fra hundredelssekunder til flere år. Terapeutisk serumkonsentrasjon: Store individuelle forskjeller, må benyttes med varsomhet. Legen bør monitorere serumkonsentrasjonen hvis det oppstår usikkerheter. Metabolisme: Hovedsakelig i sentralnervesystemet. Utskillelse: Forsvinner ut av hodet gjennom ørene.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares best i frisk luft, helst mellom ¸20 og  +30°C, i lukket pakning når temperaturen er under 15°C med mindre aktivitetsnivået er høyt. Ubegrenset holdbarhet, men ventes ikke å være tilgjengelig på Tellus etter ca 2080.

Andre opplysninger: Er nylig kommet som debottablett, men kun i ett eksemplar, som varer livet ut.

Refusjon: Ingen refusjon, all bruk på eget ansvar!